ANKERS BOREN

03-10-2018

Ankers worden gebruikt om de dragende constructies aan de fundering te verankeren. Deze worden berekend door de ingenieur zodat alle krachten correct overgebracht kunnen worden naar de funderingen. Hiervoor werken we samen met de firma Hevi.

De eerste rij ankers zijn aangebracht op de secanspalen wand. De tweede rij ankers worden deze week geplaatst.

Hierbij enkele sfeerbeelden.