ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

15-03-2018

Onderzoeksbureau Hembyse Archeologie licht toe...

Op het terrein van de voormalige sigarenfabriek van Morrita, waar binnenkort het nieuwe woonproject wordt gerealiseerd, is de kans op het aantreffen van archeologische sporen en structuren reëel. De Craecker-Vlaeminck NV hecht veel belang aan de historische en archeologische waarde van de locatie en voor het opsporen en het documenteren van deze archeologische sporen, die deel uitmaken van de rijke geschiedenis van Geraardsbergen, is het Gentse onderzoeksbureau Hembyse Archeologie ingeschakeld. Het team van archeologen zal in de verschillende fasen nauw bij de werken betrokken zijn.

Nu de afbraak van de bestaande panden gestart is, zal overgegaan worden tot het stabiliseren van het terrein. Hembyse Archeologie zal bij deze voorbereidende werken al enkele eerste vaststellingen doen wat betreft de structuur en de oorsprong van de site. Eens de stabiliteit in het kader van de geplande graafwerken gegarandeerd is, zal worden overgegaan tot het nauwgezet afgraven en documenteren van de archeologische sporen en structuren in de ondergrond. Dit heet het "vlakdekkend onderzoek". Er worden onder meer sporen uit de middeleeuwen verwacht, maar er kunnen ook oudere sporen worden aangetroffen ! Het gaat vooral om muren, kelders en afvalputten, maar ook om subtiele grondsporen, waarin de resten van lang vergeten bewoning kunnen worden aangetroffen. Deze resten kunnen zich vrij ondiep in de ondergrond bevinden.

De eerste archeologische vaststellingen zijn gepland om medio april te worden uitgevoerd, het vlakdekkend onderzoek zal worden uitgevoerd in mei van dit jaar en zal, afhankelijk van de aangetroffen sporen en structuren, een drietal weken in beslag nemen. Terwijl de archeologen zich daarna buigen over potscherven, tekeningen en grondplannen, kunnen de bouwwerken reeds starten.

Het hardnekkige idee dat er omwille van de archeologie aan de Brandstraat enkele jaren een gapende bouwput zal liggen, kan ook een relict uit lang vervlogen tijden genoemd worden ! 

Groeten

BART DE SMAELE

https://www.hembyse.net/